Koetsveld OV Training in VR

OV Training in VR

Op initiatief van de Koetsveld school is er een Virtual Reality app gemaakt waarmee leerlingen kunnen leren en ervaren in een virtuele omgeving zelfstandig te reizen. Resultaten van de VRvoer app laten zien dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd worden om te leren zelfstandig te reizen. Het gebruik van VR heeft als voordeel in het (bijzonder) onderwijs dat leerlingen:

  • In een (interne) veilige omgeving zonder prikkels van buitenaf de leerstof kunnen ervaren.
  • Door middel van aanschouwelijkheid (dat een belangrijk principe is in het onderwijs), zij door dingen te beleven worden geholpen lesstof beter te onthouden.
  • Er van natuurlijke leerprocessen gebruik gemaakt wordt (door het gebruik van Ipads en Playconsoles zijn zij ingesteld om virtueel te leren waarbij prestaties als in gaming worden beloond).
  • Door (sociale) situaties te beleven hun self-afficacy (geloof in eigen kunnen) wordt verbeterd.